Poniedziałek, 04 lipca 2022 r. imieniny: Aureli, Malwiny, Zygfryda | Poniedziałek XIV tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Elżbiety Portugalskiej

Aktualności

Aktualności 18 czerwca 2021 wyświetleń: 1645

Szczecińska w 2021 r.

Drodzy pielgrzymi. 

Podobnie jak w latach ubiegłych pomimo trwającej pandemii na przełomie lipca i sierpnia (25.07-13.08.2021r.) wyruszy z terenu naszej Archidiecezji XXXVII Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Zgodnie z wytycznymi GIS-u...

Drodzy pielgrzymi. 

Podobnie jak w latach ubiegłych pomimo trwającej pandemii na przełomie lipca i sierpnia (25.07-13.08.2021r.) wyruszy z terenu naszej Archidiecezji XXXVII Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Zgodnie z wytycznymi GIS-u w pielgrzymce może wziąć udział 300 osób (do tej liczby nie wlicza się osób zaszczepionych) dlatego nie tworzymy żadnych sztucznych limitów osób, które chciałaby wyruszyć z nami na pielgrzymi szlak. Doświadczenie minionych lat pokazuje, że chętnych na pielgrzymkę jest tylu, że tej liczby osób nie przekraczaliśmy przed pandemią dlatego też nie ma potrzeby tworzenia takich limitów bo i tak ich nie przekraczamy. 

Szczecińska w tym roku zmieni się w kilku aspektach, które musimy dostosować do wytycznych Gisu-u. 

W tm roku NIE BĘDZIE możliwości korzystania z noclegów u prywatnych gospodarzy wszystkie noclegi będą odbywały się w szkołach, remizach strażackich ewentualnie pod namiotami na terenie parafii do której będziemy zmierzać w których będziemy mieli dostęp do sanitariatów. 

Posiłki będą również w formie ograniczinej  tzn. śniadania i kolację będą we własnym zakresie. Obiady natomiast będą uzależnione od możliwości organizacyjnych parafii i może być tak, że trzeba go będzie sobie zapewnić indywidualnie. 

Nie przewidujemy obecnie możliwości dołączania na pielgrzymi szlak na dzień czy dwa czy też pielgrzymowania etapowego bądź weekendowego. Prosimy o wyrozumiałość w tej kwestii które są podyktowane zwzględami sanitarnymi i zdrowotnymi wszystkich pielgrzymów. Oczywiście możliwość dołączenia na pielgrzymkę jak najbardziej będzie, ale pod warunkiem pielgrzymowania z nami do samego końca. 

Szczegółowe procedury które będą nas wszystkich obowiązywać znajdziemy poniżej:

Procedury zapisu na pielgrzymce i stan zdrowia

 

Każda osoba chcąca wyruszyć na pielgrzymi szlak musi dokonać zapisu poprzez stronę internetową lub osobiście w przeddzień lub dniu pielgrzymki. Każdy pielgrzym musi wypełnić formularz osobowy oraz medyczny podając niezbędne dane osobowe takie jak numer pesel, adres zamieszkania, email, nr telefonu do siebie oraz do osoby, która w razie zagrożenia życia, zdrowia czy podejrzenia zakażenia zostanie poinformowana o zaistniałej sytuacji. Pielgrzym podaje również niezbędne dane dotyczące swojego stanu zdrowia tj. czy na coś choruje, czy jest na coś uczulony, jakie przyjmuje na stałe leki itp. Każda osoba znajdująca się na pielgrzymce musi być zapisana i posiadać identyfikator pielgrzyma, który musi być zawieszony w widocznym miejscu (na szyi lub przypięty do ubrania).

 

W pielgrzymce  mogą  uczestniczyć  tylko osoby zdrowe nie manifestujące  jakichkolwiek objawów,  które  mogą  wskazywać  na  zakażenie SARS-CoV-2, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie  w okresie 10 dni przez rozpoczęciem pielgrzymki.

 

Każdy uczestnik pielgrzymki jest zobowiązany do złożenia stosownej deklaracji
o braku kontaktu z osoba zakażoną oraz wypełnienia stosownego oświadczenia poniższej treści:

Oświadczam, że:

1. nie miałem kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19,

2.nikt z członków mojej najbliższej rodziny i otoczenia nie przebywa na kwarantannie,

3. nikt z członków najbliższej rodziny nie przejawia widocznych oznak choroby,

4. mój stan zdrowia jest dobry,

5.nie przejawiam żadnych oznak chorobowych, takich jak: podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

Jednocześnie oświadczam, że:

Jestem świadomy/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne uczestnictwo
w 37 Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam iż:

zostałem poinformowany o ryzyku, na jakie jest narażone moje zdrowie oraz zdaję sobie sprawę, że:

1. Mimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych, podczas pielgrzymki może dojść do zakażenia COVID-19.

2. W przypadku wystąpienia podczas pielgrzymki zakażenia lub jego podejrzenia
u uczestników pielgrzymki zostanę objęte kwarantanną (jeśli nie przyjąłem/jęłam szczepienia przeciw COVID-19).

3. W przypadku zaobserwowania u mnie niepokojących objawów zostanę natychmiast odizolowany od grupy i skierowany na obowiązkowe badania lekarskie. O tym fakcie niezwłocznie zostaną powiadomione stosowane służby i organy.

Oświadczam, że:

1.Wyrażam zgodę na profilaktyczny pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym przez służby pielgrzymkowe na początku dnia, oraz na każde żądanie organizatora.

2.Nie jestem/jestem uczulony/a na wszelkie środki dezynfekcji.

3.Zapoznałem się z Regulaminem Pielgrzymki, wytycznymi GIS i MZ dla organizatorów pielgrzymek i deklaruje pełne zastosowanie się do procedur oraz wyrażam zgodę na ich realizowanie podczas pielgrzymki (tekst będzie dostępny na stronie internetowej, punkcie zapisowym oraz u dyrektora pielgrzymki).

4.Rozumiem, że poświadczenie nieprawdy, a co za tym idzie narażenie osób drugich na zakażenie korona wirusem COVID-19 oraz umyślne i świadome rozprzestrzenianie chorób zakaźnych będzie zgłaszane do odpowiednich służb i będzie wiązało się
z sankcjami prawnymi.

 

Procedury sanitarne w czasie nabożeństw i w czasie marszu

 

1.Podczas Mszy Świętej i innych nabożeństw w kościołach pielgrzymi są zobowiązani do zajmowania miejsc w bezpiecznej odległości od innych uczestników liturgii wg rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.

2.W czasie drogi pielgrzymi poruszają się w kolumnie, zachowując od siebie stosowny dystans społeczny, tj. 2 m. Nie ma obowiązku wędrowania w maskach zgodnie
z rozrządzeniem Ministerstwa Zdrowia.

3.Każdy pielgrzym w podręcznym bagażu ma prowiant i wodę, a także wszystkie niezbędne do pielgrzymowania akcesoria.

4.Przed każdym wejściem do świątyni lub miejsca postojowego każdy pielgrzym obowiązkowo powinien zdezynfekować ręce przy użyciu środków dezynfekujących dostarczonych przez organizatora (woda wraz z mydłem oraz środki do dezynfekcji będą dostępne w samochodzie, który będzie towarzyszył grupie pątników. Ponadto każdy pielgrzym otrzyma od organizatorów buteleczkę z płynem do dezynfekcji
z możliwością uzupełniania go w czasie drogi).

5.Organizator zapewni również jak zawsze odpowiednią ilość worków na śmieci wraz ze stojakami dla zapewnienia higieny i porządku w czasie drogi.

6.We wszystkich kościołach i pomieszczeniach pielgrzymi obowiązkowo muszą zakładać maski lub zasłaniać usta i nos elementami odzieży (maseczki będą również dostępne dla pątników w samochodzie towarzyszącym pielgrzymom).

7.W czasie drogi pielgrzymi będą ograniczać kontakty z mieszkańcami do niezbędnego minimum.

8.W czasie drogi pielgrzymi będą korzystać z toalet w czasie postojów przy kościołach, salkach katechetycznych, remizach strażackich, domach kultury oraz szkołach.

9.W czasie pielgrzymki towarzyszyć będzie przeszkolony personel medyczny świadczący niezbędną pierwszą pomoc medyczną.

Procedury związane z noclegami

 

Noclegi w czasie pielgrzymki będą odbywały się wyłącznie w szkołach i remizach strażackich z dostępem do pryszniców oraz toalet. W wyjątkowych sytuacjach przewidziane mogą być noclegi w domach parafialnych i pod namiotami na terenie kościoła i parafii. Nie ma możliwości, aby pielgrzymi nocowali u prywatnych gospodarzy w czasie drogi. Konkretne miejsce zakwaterowania będzie uzależnione od ilości pielgrzymów która będzie znana dopiero w dniu wyjścia pielgrzymki ze Szczecina ponieważ dopiero w Szczecinie dołączała zawsze większa grupa pątników.

 

Procedury związane wyżywienia w czasie drogi

 

Posiłki w czasie pielgrzymki będą przygotowywane przez parafie w których przewidziany jest posiłek z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych w formie cateringu.  Na pielgrzymce będą również takie dni, gdzie nie będzie posiłku zaplanowanego przez organizatora, a będzie się on odbywał w formie prowiantu suchego zakupionego przez pielgrzymów. Na terenie miasta Szczecin nie jest
w obecnej chwili planowany wspólny posiłek.

 

Procedury zapoznania z wytycznymi i zachowaniem w czasie pandemii

 

Uczestnicy pielgrzymki zostaną również zapoznani z wytycznymi dotyczącymi postępowania podczas epidemii  takimi jak:

1.Przed rozpoczęciem codziennej aktywności, obowiązkowo należy umyć ręce, wodą z mydłem.

2.Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówców i współpielgrzymujących, rekomendowane są 2 m zachowania dystansu społecznego pomiędzy ludźmi.

3.Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją
i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min.60%).

4.Starać się nie dotykać dłońmi  okolic twarzy,  zwłaszcza  ust, nosa i oczu.

5.Dołożyć wszelkich starań, aby otoczenie z którym kontaktują się pielgrzymi – wszelkie przedmioty i sprzęty były czyste i higieniczne.

6.Należy unikać powitania poprzez podawanie ręki.

 

Procedury w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u pątnika.

 

1. W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów infekcji  górnych dróg oddechowych zostanie on niezwłocznie odizolowany od pozostałych członków  grupy  i przewieziony transportem indywidualnym do oddziału zakaźnego najbliższego  szpitala lub zostanie wezwany na miejsce transport medyczny.

2. Niezwłocznie zostanie powiadomiona właściwa miejscowa Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna i osoba podejrzana o zakażenie będzie oczekiwać na transport medyczny w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie  jej od innych osób.

3.W razie pogarszania się stanu zdrowia pątnika natychmiast będzie wzywana pomoc medyczna poprzez kontakt z numerem telefonu 999 lub 112.

4.Organizator pielgrzymki deklaruje się na bieżące śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących  przepisów  prawa.

Powyższe procedery zostały przygotowane przez Dyrektora Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę na podstawie Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów  ruchu  pielgrzymkowego podczas  stanu  epidemii  COVID-19  w  Polsce wydane  na podstawie  art.  8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej  Inspekcji Sanitarnej  (Dz. U. z  2021r.poz. 195, z późn. zm. z dnia 13.05.2021 r.


utworzono : 2021-06-18
Wszystkich rekordów:

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Fundacja SZCZECIŃSKA

ul. Królowej Korony Polskiej 28E, 70-485 Szczecin skr. 167, tel. 91 885 1 845, KRS 0000281775, REGON 320361925, NIP 8513012136 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone