Poniedziałek, 04 lipca 2022 r. imieniny: Aureli, Malwiny, Zygfryda | Poniedziałek XIV tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Elżbiety Portugalskiej

Regulamin

Regulamin 26 lipca 2011 wyświetleń: 98065 Jan Kowalski

Regulamin szczecińskich pieszych pielgrzymek (młodzieżowej, jasnogórskiej, myśliborskiej)

Drogi Pielgrzymie abyś jak najowocniej i bezpiecznie przeżył ten Czas wspólnych "rekolekcji w drodze" zechciej uważnie przeczytać to, co z myślą o Tobie zostało tu napisane.

Cel pielgrzymki

 1. Pielgrzymka jest przeżyciem religijnym. Ma charakter modlitewny; dziękczynny i pokutny. Celem jej jest zbliżenie ludzi przez Maryję do Boga przez wspólnotowe podążanie pielgrzymim szlakiem. Pielgrzymi codziennie biorą udział we Mszy świętej, a w czasie drogi uczestniczą w programie duszpasterskim, na który składają się modlitwy, rozważania, wspólne śpiewy, nabożeństwa. Zwracamy się do siebie "siostro, bracie" i pomagamy sobie wzajemnie.
 2. Celem pielgrzymki jest również:
  • formowanie postawy chrześcijańskiej w dobie laicyzacji życia,
  • ubogacenie ducha, praktykę modlitwy,
  • wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi,
  • poznanie ciekawych i pięknych zakątków Polski,
  • tworzenie wspólnoty między ludźmi.
 • Organizator

  Fundacja "Szczecińska" ul. Królowej Korony Polskiej 28 E, 70-485 Szczecin skr. 167 fax. (+48) 91 885 1 850 e-mail fundacja@szczecinska.pl Dział Organizacyjny - Fundacji "Szczecińska"
  1. Sekcja d.s. Młodzieżowej Pieszej Pielgrzymki
  2. Sekcja d.s. Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę,
  3. Sekcja d.s. Pieszej Pielgrzymki do Myśliborza,
  4. Sekcja d.s. Szczecińskiej Rowerowej Pielgrzymki na Jasną Górę oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Św. Brata Alberta, ul. Świerkowa 7, 71 - 486, Szczecin.
 • Warunki uczestnictwa w pielgrzymce

  1. Uczestnik pielgrzymki to ten, kto:
   • akceptuje jej religijny charakter;
   • pragnie pogłębić swoją duchową formację;
   • jest fizycznie przygotowany do przejścia codziennie ok. 30 km;
   • ukończył 16 lat (osoby młodsze mogą pielgrzymować jedynie z pełnoletnim opiekunem i za pisemną zgodą prawnych opiekunów);
   • dokonał zapisu do odpowiedniej grupy, nosi ze sobą legitymację - identyfikator;
  2. Postawa pielgrzyma. Ponieważ pielgrzymka ma charakter religijny, w duchu umartwienia pielgrzym:
   • nie pije alkoholu;
   • nie pali tytoniu;
   • przestrzega zakazu noclegów koedukacyjnych;
   • nie kąpie się w rzekach i jeziorach;
   • nie spożywa lodów;
   • nosi strój odpowiedni do charakteru pielgrzymki;
   • nie używa telefonu w czasie modlitw i nabożeństw, a w innym czasie korzysta z niego z umiarem;
   • podporządkowuje się zarządzeniom przewodnika i służb porządkowych;
   • nie oddala się samowolnie od grupy pątniczej;
  3. Zachowanie w drodze. Pielgrzymka porusza się w grupach, prawą stroną drogi. Ze względów bezpieczeństwa kategorycznie zakazane jest zostawanie za grupą oraz oddalanie się od grupy bez zgody przewodnika i służb porządkowych. Wszyscy pielgrzymi zobowiązani są do wypełniania poleceń kierownika trasy i służby porządkowej.
  4. Noclegi. Noclegi przewidywane są w warunkach turystycznych. Na trasie z wdzięcznością korzystamy z udzielanej nam gościny; staramy się przy tym nie nadużywać gościnności gospodarzy. W duchu umartwienia należy nastawić się na znoszenie niewygód. Nie ma noclegów koedukacyjnych.
  5. Bagaż. Transport bagażu miedzy miejscami noclegowymi zapewniony jest przez organizatorów w ramach opłaconego wpisowego. Na drogę zabieramy jedynie rzeczy niezbędne w marszu. Bagaż musi być trwale i widocznie oznaczony żetonem otrzymanym przy zapisach. Nie ma możliwości dostępu do bagażu w ciągu dnia. Niedozwolone jest by poszczególnym pielgrzymom lub ich grupkom towarzyszyły prywatne samochody. Bagaż uczestnika powinien zawierać: śpiwór, karimatę, dres do spania, przybory toaletowe, ręcznik, ciepłą odzież, odzież na zmianę, skarpety oraz potrzebne rzeczy według własnego uznania. Powinien być jak najmniejszy.
  6. Ubiór W czasie drogi nosimy stroje odpowiednie do stanu i charakteru pielgrzymki (nie nosimy szortów, koszulek odkrywających ramiona, nie zdejmujemy koszul,).Strój uczestnika powinien zapewniać swobodę ruchu, a także być dostosowanym do warunków atmosferycznych (np. okrycie przeciwdeszczowe, ciepła odzież, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, krem z filtrem UV 10). Zalecane są:, bawełniane koszulki zakrywające ramiona, spodenki, najlepiej do kolan, dres, obuwie sportowe.
  7. Opieka medyczna. Pomoc medyczna świadczona jest przez uczestniczących w pielgrzymce lekarzy i pielęgniarki bezinteresownie. W razie konieczności - stwierdzonej przez lekarza lub upoważnioną pielęgniarkę - istnieje możliwość transportu chorego do najbliższego postoju. Lekarz może nakazać jednodniową przerwę w marszu (osoba taka udaje się do następnej miejscowości noclegowej na własną rękę), a także opuszczenie pielgrzymki ze względów zdrowotnych.
 • Organizacja pielgrzymki

  Pielgrzymi podzieleni są na grupy. Na czele każdej grupy stoi przewodnik grupy, odpowiedzialny za jej prowadzenie. Całością pielgrzymki kierują dyrektor lub kierownik pielgrzymki oraz wyznaczeni zastępcy. Wszyscy pielgrzymi zobowiązani są do respektowania poleceń kierownictwa.
 • Wymarsz pielgrzymki

  1. Pielgrzymka młodzieżowa wyrusza zawsze w pełnym ostatnim tygodniu roku szkolnego, zazwyczaj z Sanktuarium Pani Fatimskiej na Os. Słonecznym w Szczecinie. Szczegóły w aktualnościach na stronie www.mlodziezowa.szczecinska.pl.
  2. Pielgrzymka "Promienista" Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki wyrusza ze swoich miejscowości wyjścia już od 25 lipca. Inauguracja Pielgrzymki ma miejsce w czasie Mszy świętej 29 lipca o godz. 7:00 w Sanktuarium Pani Fatimskiej na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie. Część grupy św. Jakuba wyrusza z Myśliborza - Msza święta 29 lipca o 8:00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Kończymy pielgrzymowanie Mszą świętą pod Szczytem Jasnogórskim 13 sierpnia. Do domu pielgrzymi wracają we własnym zakresie (PKP podstawia dodatkowy pociąg z Częstochowy - odjazd około godz. 21:00). Istnieje także możliwość powrotu do domu specjalnym autobusem.
  3. Pielgrzymka Myśliborska wyrusza 23 sierpnia z Sanktuarium Pani Fatimskiej na os. Słonecznym w Szczecinie.
 • Zapisy na pielgrzymkę

  1. Zapisy na pielgrzymkę prowadzone są interaktywnie poprzez stronę www.szczecinska.pl, www.mlodziezowa.szczecinska.pl, www.mysliborska.szczecinska.pl,
  2. W sposób tradycyjny można zapisać się w "biurze obsługi pielgrzyma" przy Sanktuarium Pani Fatimskiej na Os. Słonecznym ul. Rydla 61 Szczecin w ustalonych terminach: - przed wymarszem oraz u swoich księży i katechetów (pielgrzymka młodzieżowa), - 28 i 29 lipca (pielgrzymka jasnogórska), 22 i 23 sierpnia (pielgrzymka myśliborska), w siedzibie Fundacji "Szczecińska" ul. Królowej Korony Polskiej 28 E w Szczecinie w godzinach urzędowania sekretariatu.
  3. Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę dodatkowo otwiera punkty zapisowe w następujących miejscowościach: - 25 lipca - Parafia pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu (16:00 -18:00), - 28 lipca - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego - Myślibórz (16:00 - 18:00), - oraz we wszystkich miejscowościach noclegowych pół godziny przed Apelem Jasnogórskim.
  4. Wpisowe. Podany koszt uczestnictwa w pielgrzymce nie obejmuje wszystkich świadczeń, jakie otrzymujemy z życzliwości i otwartego serca dobroczyńców, gospodarzy. Dlatego należy pamiętać o wyrazach wdzięczności tym, dzięki którym możemy pielgrzymować.
  5. Wpisowe obejmuje: ubezpieczenie, przewóz bagażu, zapewnienie nagłośnienia, środki medyczne którymi dysponuje grupa medyczna udzielając pomocy i ewentualny przewóz chorego.
  6. 20% rabatu "wpisowego" Jeżeli w pielgrzymce biorą udział 3 osoby z rodziny, to osobowy koszt jest mniejszy o 20 % podstawowej wpłaty na każdego członka rodziny (najbliższa rodzina tj. mama, tata, brat, siostra).
  7. Wysokość wpisowego (wpłata na konto bankowe fundacji, przy zapisach należy posiadać potwierdzenie wpłaty): - dla Młodzieżowej Pieszej Pielgrzymki wpisowe wynosi 45,00 PLN, - dla Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę opłata wynosi 160,00 PLN, - dla Pieszej Pielgrzymki do Myśliborza wpisowe wynosi 40,00 PLN, - koszt uczestnictwa w grupie duchowej jest bezpłatny, wpłata w wysokości 50,00 PLN uprawnia pielgrzyma grupy duchowej do otrzymania znaczka, legitymacji i poradnika pielgrzyma.
  8. Opłata "za powrót" jest dokonywana odrębnie, - powrót z Częstochowy możliwy specjalnym pociągiem PKP (rozkład dostępny na stronie www.pkp.pl) zgodnie z posiadanymi zniżkami, specjalnym autobusem koszt 85,00 PLN, - powrót z Myśliborza specjalnym autobusem koszt 25,00 PLN.
 • Postanowienia końcowe

  1. Dokonując zapisu uczestnik pielgrzymki zobowiązuje się do zachowania jej regulaminu. Za złamanie postanowień regulaminu oraz postawę niezgodną z duchem pielgrzymowania będą wyciągane konsekwencje, do wykluczenia z pielgrzymki włącznie.
  2. Za organizację pielgrzymki odpowiadają właściwi dyrektorzy, kierownicy i przewodnicy pielgrzymki, nadzór natomiast prowadzi Zarząd Fundacji "Szczecińska".

 

 

Czas Pielgrzymki jest czasem jedności i braterstwa, gdyż wszyscy razem tworzymy wspólnotę, stąd zwracamy się do siebie bracie, siostro lub po imieniu. Dzielimy się uśmiechem, dobrym słowem, radą, pomocną dłonią z innymi pielgrzymami oraz napotkanymi ludźmi. To pielgrzymi swoją postawą tworzą klimat tej wspólnoty.

 

ost. aktualizacja: 2015-06-14

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Fundacja SZCZECIŃSKA

ul. Królowej Korony Polskiej 28E, 70-485 Szczecin skr. 167, tel. 91 885 1 845, KRS 0000281775, REGON 320361925, NIP 8513012136 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone